Disclaimer

GZIGN dankt je voor je interesse in “GZIGN”.

Copyright  

Eigenaar van de website “GZIGN” is Germaine Timmerman. Het auteursrecht op al het materiaal, waaronder volledige teksten, afbeeldingen, html-scripts of informatie in andere vorm, op “GZIGN” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.gzign.nl) berust, tenzij anders vermeld in de informatie zelf, bij de eigenaar van de website.

Alle rechten van producten, merknamen, logo’s en trademarks, genoemd en/of getoond op de website berust bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar informatie (teksten, afbeeldingen, html-scripts en informatie in andere vorm daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Het niet nakomen hiervan impliceert automatisch schending van het copyright.

Linken en refereren naar “GZIGN” is toegestaan, bij voorkeur met vermelding van de URL www.gzign.nl.

Door materiaal in te sturen ter publicatie, verleen je de eigenaar van “GZIGN” een onbeperkt gebruiksrecht voor (al dan niet ingekort) plaatsing op de website, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Indien nodig zal de publicatie voorzien worden van een bronvermelding.

Gebruik van deze website  

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de informatie op deze website gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat de eigenaar zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de eigenaar niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De eigenaar kan evenmin garanderen dat de website foutloos of onderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het functioneren of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden  

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de eigenaar niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot informatie van derden. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doe je dit voor eigen rekening en risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid  

De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy Statement  

Deze website wordt beheerd door Germaine Timmerman. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Cookies  

Om deze website beter en sneller te laten functioneren worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door het gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kan het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Vragen  

Voor vragen over deze bepalingen zoals omschreven in de disclaimer, kun je contact opnemen met de eigenaar via de pagina ‘Contact’ op www.gzign.nl.

Scroll Up